•   Teknolojik E-Ticaret Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
     Esentepe Mah. Bayır Sok. No:27 16130 Nilüfer / BURSA  
  • +90 (533) 727 07 45
  • ssenturk@teknolojiketicaret.com
FEVZİ ÖZÇAKMAK - 03/04/2018

Örgütsel Çatışmanın Yararları ve Sakıncaları

https://www.linkedin.com/pulse/örgütsel-çatışmanın-yararları-ve-sakıncaları-fevzi-özçakmak/

29 Kasım 2017 yayınlandı

Çatışma; verimliliği engelleyen, doğal olmayan ve kontrol edilmesi ve değiştirilmesi gereken bir davranış sapmasıdır. Aşırı uçlarda yer alan çatışma yıkıcı, trajik sonuçlara yol açabilmekte, duygusal ve fiziksel strese sebep olmaktadır. Fakat her çatışmayı böyle yıkıcı bir davranış olarak ele almak, doğru değildir, iyi yönetildiği takdirde, çatışmadan olumlu sonuçlar alınabilir.

 Çatışmanın genelde, biri rasyonel diğeri de duygusal iki farklı boyutu vardır. Bu iki boyut, bir ucunda gerçek çıkar çatışması, diğer uçunda ise, kişilik çatışması bulunan bir doğru üzerinde gösterilebilir. Satıcı ve alıcı arasındaki fiyat anlaşmazlığı ile işveren ile işçi arasındaki ücret anlaşmazlığı, çıkar çatışmasının en yaygın örnekleridir.

 Çatışma, anlamının çağrıştırdığı gibi, her zaman olumsuz değildir; bazı durumlarda çatışma grupta ve örgütte enerji ve hayat verici bir güç haline gelebilir. Bazı durumlarda bu "yapıcı güç" olumlu karşılanmakta hatta teşvik edilmektedir. Çatışma örgütsel rehaveti ve ataleti ortadan kaldırarak, örgütsel enerjinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Eğer doğru tanı konulursa ve iyi yönetilirse, çatışmadaki kazan-kaybet durumlarının yıkıcı etkilerinin en aza indirilmesi mümkün olur.

 Çatışmaların olumsuz yansımaları şu şekilde sıralanabilir:

a. Çatışma iş için harcanacak enerjiyi başka yönlere çeker

b. Moral düzeyini düşürür, birey ve grupları kutuplaştırır, farklılıkları derinleştirir.

c. İşbirliğini engeller, kuşku ve güvensizlik yaratır, verimliliği düşürür.

d. Bireyler ve gruplar kendi çıkarları üzerine odaklanırlar, takım çalışması yerine karşı koyma gelişir.

 

Çatışmaların örgütlere sağlayacağı yararları ise şunlardır

Sorunun karşılıklı tartışılmasını ve sorunun açıklığa kavuşturulmasını sağlar, soruna karşı ilgiyi arttırır, sorun çözme yeteneğini geliştirir,

a. İletişimin kendiliğinden başlamasını sağlar, yapıcı bir şekilde yönetildiğinde ilişkileri güçlendirir,

b. Örgütte yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar, değişime uyum sağlamak için insanları yeni yaklaşımlar aramaya iter,

c. Uzun zamandan beri süregelen sorunlar su yüzüne çıkartılır ve çözülür.

‘Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Yönetiminin Temelleri, Yrd. Doç. Dr. Ayten YILMAZ YALÇINER’